ZALICZENIA POPRAWKOWE

2020/2021

Terminy zaliczeń poprawkowych w letniej sesji poprawkowej roku akademickiego 2020/2021

kierunek SPORT (rok II, semestr 4),                                                                                Biomechanika

06.09.2021r., godzina 11:00, sala 121A

kierunek AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM (rok I, semestr 2), Biomechanika i ergonomia

06.09.2021r., godzina 12:00, sala 121A

kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE (rok II, semestr 4),                                                   Biomechanika

13.09.2021r., godzina 12:30, sala 121A

 

Terminy egzaminów poprawkowych zgodnie z informacjami na stronie:

https://awf.katowice.pl/rozklady-zajec/rozklady-zajec—semestr-letni