Warunki zaliczenia

Warunki uzyskania zaliczenia

  • Brak lub źle przygotowany raport = ocena 2.0
  • Poprawnie przygotowany raport = ocena 3.0 do 4.0.
  • Pozytywne zaliczenie testu wiedzy wraz z zadaniem praktycznym – podwyższenie oceny max do 5.0.