Warunki zaliczenia

Warunki uzyskania zaliczenia

  • obecność na zajęciach – minimum 50% + jedne zajęcia
  • oddanie wszystkich prac, które przewidziała osoba prowadząca zajęcia
  • uzyskanie z testu zaliczeniowego minimum 50% maksymalnej liczby punktów

Powyższe ustalenia są wiążący chyba, że osoba prowadząca zajęcia na pierwszych zajęciach przedstawi inne warunki.