Treści programowe

 

Ćwiczenia

 1. Przedstawienie podstawowych informacji z zakresu biomechaniki oraz anatomii narządu ruchu.
 2. Zapoznanie się z wybranymi sposobami oceny postawy ciała.
 3. Procesy dostosowawcze – mechanizmy kompensacji w zaburzeniach postawy.
 4. Kryteria prawidłowej postawy.
 5. Ilościowe i obiektywne metody oceny postawy ciała.
 6. Analiza wybranych ćwiczeń stosowanych w korekcji wad postawy.
 7. Powody i skutki asymetrii w budowie i funkcji układu ruchu.
 8. Układ ruchu człowieka jako biomechanizm – bierny i czynny aparat ruchu.
 9. Zaliczenie
 

 

Literatura podstawowa:

 1. K. Fidelus i wsp., Ćwiczenia laboratoryjne z biomechaniki. AWF Warszawa 1996.
 2. Bober T., Zawadzki J. „Biomechanika układu ruchu człowieka” Wyd. BK Wrocław 2001
 3. K. Meinel, Motoryczność ludzka. Sport i Turystyka, Warszawa 1967.
 4. H. Król, W. Mynarski,Cechy ruchu – charakterystyka i możliwości parametryzacji. AWF Katowice, 2005

Literatura uzupełniająca:

 1. Zagrobelny Z., Woźniewski M. „Biomechanika kliniczna. Część ogólna” AWF Wrocław 1999
 2. Jaroszyk F. (red), „Biofizyka”, PZWL, Warszawa 2001
 3. Błaszczyk J. „Biomechanika kliniczna” Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2004.