Biomechanika wad postawy

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu, aby uzyskać informacje o przedmiocie:

  • Treści programowe – tematyka wykładów i/lub ćwiczeń oraz literaturę
  • Warunki zaliczenia – jakie elementy składają się na zaliczenie (obecności, dodatkowe prace, forma zaliczenia, bonusy)