Warunki zaliczenia

Warunki uzyskania zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest wykonanie projektu analizy wybranego ruchu.