Treści programowe

 

Wykład

Charakterystyka metod uzyskiwania wiedzy o czynnościach ruchowych (sportowych). Przydatność określonych metod badawczych do analizy poszczególnych rodzajów dyscyplin sportowych. Rodzaje ruchów w zależności od przyjętych kryteriów (lokomocyjne, manipulacyjne, dowolne, zautomatyzowane). Kryteria oceny czynności ruchowych (sportowych). Hierarchizacja parametrów mechanicznych i cech przebiegu ruchów. Modelowanie w analizie ruchu. Rodzaje analizy czynności ruchowych (sportowych). Analiza wybranych czynności ruchowych (sportowych).

 

Ćwiczenia

1. Formułowanie problemu badawczego na podstawie dostępnej literatury w zakresie kultury fizycznej.

2. Wykorzystanie narzędzi badawczych (metod biomechanicznych w celu uzyskania informacji o ruchu:
           a. świetlne sposoby rejestracji ruchu,
           b. bezpośrednie zapisy i pomiary parametrów mechanicznych ruchu.

3. Dobór materiału badawczego do pomiarów.

4. Gromadzenie danych (tworzenie baz).

5. Redukcja danych:
           a. tworzenie deterministycznego model analizy jakościowej jako podstawy charakterystyki ilościowej ruchu,
           b. kryteria skuteczności ruchu.

6. Podstawowe pojęcia opisu i analizy ruchu.

7. Biomechaniczne zasady ruchu.

8. Biomechaniczna analiza postawy ciała.

9. Biomechaniczna analiza ruchów lokomocyjnych.

10. Biomechaniczna analiza ruchów dowolnych.

11. Wpływ czynników na realizację zadań ruchowych.

12. Ocena projektu biomechanicznej analizy ruchu.

 

Literatura podstawowa
1. Bober T. Biomechanika chodu i biegu., Studia i Monografie, AWF Wrocław, 1986
2. Doński D. Biomechanika ćwiczeń fizycznych., Sport i Turystyka, Warszawa, 1963
3. Błaszczyk J. Biomechanika kliniczna. PZWL Warszawa, 2004
4. Bober T., Zawadzki J. Biomechanika układu ruchu człowieka. AWF Wrocław, 2003
5. Motoryczność ludzka. K. Meinel, Sport i Turystyka, Warszawa, 1967
6. Kryteria doboru i oceny ćwiczeń doskonalących technikę sportową. H. Król, AWF Katowice, 2003
7. Cechy ruchu – charakterystyka i możliwości parametryzacji. H. Król, W. Mynarski, AWF Katowice, 2005
8. Bacik B. Znaczenie kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego w kontroli stabilnej postawy stojącej. AWF Katowice, 2005

Literatura uzupełniająca
1. Journal of Human Kinetics
2. Journal of Biomechanics
3. Acta of Bioengineering and Biomechanics
4. Journal of Applied Biomechanics
5. Human Movement