Warunki zaliczenia

Warunki uzyskania zaliczenia

  • obecność na zajęciach – dopuszczalne są maksymalnie TRZY nieobecności przy czym dwie z nich należy odrobić (w formie referatu na temat zadany przez osobę prowadzącą zajęcia lub obecność na zajęciach innej grupy, która w tym czasie realizuje zaległy temat).
  • oddanie wszystkich prac, które przewidziała osoba prowadząca zajęcia
  • uzyskanie z kartkówek minimum połowy maksymalnej liczby punktów lub napisanie  kolokwium obejmującego całą tematykę zajęć na minimum 3,0

 

BONUS

Na zajęciach studenci mogą uzyskać „+” za aktywność na zajęciach lub za przedstawienie zagadnień związanych z tematyką zajęć. Każdy plus po uzyskaniu oceny minimum 3,0 i spełnieniu wszystkich powyższych warunków podnosi o 0,5 ocenę końcową.