SKN „Kinesis”

Studenckie Koło Naukowe powstało w odpowiedzi na zainteresowanie studentów potrafiących zadawać pytania i zdeterminowanych szukać na nie odpowiedzi pod opieką merytoryczną pracowników naukowych Katedry Motoryczności Człowieka.

Obszar zainteresowań dotyczy szeroko pojętej analizy ruchu oraz biomechaniki człowieka. Studenci mają możliwość pracy w laboratorium uczestnicząc w projektach badawczych Katedry jak również badaniach własnych, wykorzystując cały dostepny sprzęt badawczy (m. in. platformy dynamometryczne, system analizy wideo, system Optojump, Wiedeński System Testowy i inne… Więcej informacji na temat sprzętu znajdującego się w Laboratorium w zakładce „Wyposażenie Laboratorium”

Celem działalności w Kole Naukowym jest rozwój zainteresowań badawczych i nakowych, które są następnie prezentowane na konferencjach SKN. Ponadto efekty swojej pracy nasi studenci prezentują także w postaci publikacji naukowych oraz naturalną koleją rzeczy jest powstawanie prac dyplomowych – licencjackich i magisterskich na podstawie swojej działalności. Zachęcamy do jak najwcześniejszego zaangażowania się w działalność koła, daje to bardzo duże potencjalne możliwości do rozwoju. Wielu z naszych „kółkowiczów” zdecydowało pisać u nas prace magisterskie a także prace doktorskie.

Zapraszamy.