SKN „Kinesis”

Studenckie Koło Naukowe powstało w odpowiedzi na zainteresowanie studentów potrafiących zadawać pytania i zdeterminowanych szukać na nie odpowiedzi pod opieką merytoryczną pracowników naukowych Katedry Motoryczności Człowieka.

Obszar zainteresowań dotyczy szeroko pojętej analizy ruchu oraz biomechaniki człowieka. Studenci mają możliwość pracy w laboratorium uczestnicząc w projektach badawczych Katedry jak również badaniach własnych, wykorzystując cały dostępny sprzęt badawczy (m. in. platformy dynamometryczne, system analizy wideo, system Optojump, system do analizy bioelektrycznej aktywności mięśni (Noraxon,Telemyo), systemy do analizy ruchów człowieka: inercyjny (MyoMotion 3D) oraz optyczny (Innovision System).

Więcej informacji na temat sprzętu znajdującego się w Laboratorium w zakładce „Wyposażenie Laboratorium”

Celem działalności w Kole Naukowym jest rozwój zainteresowań badawczych i nakowych, które są następnie prezentowane na konferencjach SKN. Ponadto efekty swojej pracy nasi studenci prezentują także w postaci publikacji naukowych oraz naturalną koleją rzeczy jest powstawanie prac dyplomowych – licencjackich i magisterskich na podstawie swojej działalności. Zachęcamy do jak najwcześniejszego zaangażowania się w działalność koła, daje to bardzo duże potencjalne możliwości do rozwoju. Wielu z naszych „kółkowiczów” zdecydowało pisać u nas prace magisterskie a także prace doktorskie.

Zapraszamy.