Treści programowe

USM II rok, sem. III


 1. Funkcjonalny model działania układu ruchu.
 2. Kontrola motoryczna i uczenia motoryczne – od historii do współczesnych ujęć
 3. Teorie kontroli motorycznej – współczesne koncepcje kontroli motorycznej.
 4. Sterowanie i regulacja ruchów – struktury CUN odpowiedzialne za kontrolę motoryczną oraz ich rola w tym procesie.
 5. Teorie i modele motorycznego uczenia się
 6. Wspomaganie i ocena procesu motorycznego uczenia się.

 Literatura podstawowa i uzupełniająca:

 1. Błaszczyk J.W.: Kontrola stabilności postawy ciała. Kosmos, 42 (2): 473-486, 1993.
 2. Cook G., Burton L., Kiesel K., Rose G., Bryant MF. Movement. Functional movement system. Screening, Assessment, Corrective Strategies. On target Publications, 2010.
 3. Górska T., Majczyński H.: Mechanizmy sterowania ruchami dowolnymi. W: Mózg i zachowanie. (red.) Górska T., Grabowska A., Zaspalska J. PWN Warszawa 1997, 214 – 236.
 4. Juras G. Koordynacyjne uwarunkowania procesu uczenia się utrzymywania równowagi ciała. AWF Katowice, 2003.
 5. Lephart S. M., Fu F. H. (Editors) Proprioception and Neuromuscular Control in Joint Stability.  Human Kinetics, 2000..
 6. Raczek J., Mynarski W., Ljach W.I.: Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych. AWF Katowice, 2002..
 7. Latash M. Fundamentals of Motor Control. Academic Press, 2012
 8. Chmura J., Wiśnik P. (2008). Próg psychomotoryczny zmęczenia – implikacje praktyczne ( na przykładzie gry w piłkę nożną ). Sport Wyczynowy, (1-3), 517–519
 9. Raczek J. (2010) Antropomotoryka. PZWL
 10. Borghuis J., Hof A.L., Lemmink K. a P.M. (2008). Muscle force and its role in joint dynamic stability. Sports Medicine, 38(11), 893–916