Kinezjologia TiR – 1wsze kolokwium

Brak dostępu. Jeżeli powinieneś go mieć, zostanie on nadany w terminie testu. W przeciwnym wypadku to nie test dla Ciebie.