Kadra

ZAKŁAD ANTROPOMOTORYKI

prof. dr hab. Grzegorz Juras – Kierownik Katedry Motoryczności Człowieka

dr Bogusława Gierat– Kierownik Zakładu Antropomotoryki

dr hab. Kajetan Słomka, prof. nadzw.– Kierownik Pracowni Kinezjologii

dr Mariusz Furmanek

dr Anna Kamieniarz

dr Justyna Michalska

dr Anna Brachman

mgr Michał Pawłowski 

mgr inż. Wojciech Marszałek

mgr Anna Akbas

mgr Martyna Swatowska

ZAKŁAD BIOMECHANIKI