Warunki zaliczenia

Warunki  uzyskania zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział w wykładach oraz pozytywne zdanie kolokwium z materiału w nich zawartego.