Treści programowe

Ćwiczenia

1. Biomechanika w ocenie techniki sportowej.
2. Pojęcie techniki sportowej, kryteria jej oceny – parametry mechaniczne, cechy przebiegu ruchu (systematyka), kryteria bezpośrednie, pośrednie i analityczne.
3. Deterministyczny model analizy jakościowej.
4. Systematyka i charakterystyka sposobów uzyskiwania informacji o czynnościach sportowych.
5. Modele techniki sportowej. Funkcje techniki w zależności od rodzaju dyscypliny sportowej.
6. Nawyk ruchowy a technika ruchu.
7. Fazy kształtowania nawyku ruchowego.
8. Zasady kształtowania nawyku ruchowego.
9. Środki, zasady oraz metody nauczania i doskonalenia techniki sportowej.
10. Stadia przygotowania technicznego.
11. Biomechaniczna ocena ćwiczeń specjalnych doskonalących technikę sportową.
12. Trenażery w nauczaniu i doskonaleniu techniki sportowej.
 

Literatura podstawowa

 1. Bober T. Biomechanika. Wybrane zagadnienia. wyd. III. i IV. AWF, Wrocław, 1986, 1993.
 2. Bober T. Biomechanika chodu i biegu., Studia i Monografie, AWF, Wrocław, 1986.
 3. Bober T., Zawadzki J. Biomechanika układu ruchu człowieka. AWF, Wrocław, 2003.
 4. Król H., Mynarski W. Cechy ruchu – charakterystyka i możliwości parametryzacji. Studia nad motorycznością ludzką nr 7, AWF, Katowice, 2005.
 5. Król H. Kryteria doboru i oceny ćwiczeń doskonalących technikę sportową. AWF, Katowice, 2003

 

Literatura uzupełniająca

 1. Urbanik C., Mastalerz A. (red.) Wybrane zagadnienia biomechaniki sportu i rehabilitacji. AWF, Warszawa, 2011.
 2. Urbanik C., Mastalerz A. (red) Biomechanika sportu i rehabilitacji wybrane zagadnienia. AWF, Warszawa, 2009.
 3. Urbanik C. Biomechanika ruchu wybrane zagadnienia. AWF, Warszawa, 2007.
 4. Urbanik C. Wybrane zagadnienia biomechaniki ruchu człowieka. AWF, Warszawa, 2007.
 5. Urbanik C. Zagadnienia biomechaniki sportu – technika ruchu. AWF, Warszawa, 2003.
 6. Urbanik C. Wybrane zagadnienia biomechaniki sportu. Wydawnictwo BK, AWF, Warszawa, 2001.
 7. Artykuły dotyczące techniki sportowej z różnych czasopism krajowych i zagranicznych.