Treści programowe

 

Ćwiczenia

1. Rodzaje analizy czynności ruchowych (sportowych)
2. Hierarchizacja parametrów mechanicznych i cech przebiegu ruchu
3. Kryteria oceny (skuteczności) czynności ruchowych (sportowych)
4. Przydatność określonych metod (narzędzi) badawczych do analizy poszczególnych rodzajów konkurencji sportowych
5. Charakterystyka metod uzyskiwania wiedzy o czynnościach sportowych
6. Formułowanie problemu badawczego na podstawie dostępnej literatury
7. Dobór materiału badawczego do pomiarów
8. Opracowanie i przetwarzanie danych pomiarowych
9. Metody statystyczne opisu, analizy oraz interpretacji danych ilościowych i jakościowych
10. Analiza wyników wybranych czynności ruchowych (sportowych) i przeprowadzenie dyskusji
11. Formułowanie wniosków

 

Literatura podstawowa

1. Bober T. Biomechanika. Wybrane zagadnienia. wyd. III. i IV. AWF, Wrocław, 1986, 1993.
2. Bober T. Biomechanika chodu i biegu., Studia i Monografie, AWF, Wrocław, 1986.
3. Bober T., Zawadzki J. Biomechanika układu ruchu człowieka. AWF, Wrocław, 2003.
4. Król H., Mynarski W. Cechy ruchu – charakterystyka i możliwości parametryzacji. Studia nad motorycznością ludzką nr 7, AWF, Katowice, 2005.
6. Król H. Kryteria doboru i oceny ćwiczeń doskonalących technikę sportową. AWF, Katowice, 2003.

 

Literatura uzupełniająca

1. Urbanik C., Mastalerz A. (red.) Wybrane zagadnienia biomechaniki sportu i rehabilitacji. AWF, Warszawa, 2011.
2. Urbanik C., Mastalerz A. (red.) Biomechanika sportu i rehabilitacji wybrane zagadnienia. AWF, Warszawa, 2009.
3. Urbanik C. (red.) Biomechanika ruchu wybrane zagadnienia. AWF, Warszawa, 2007.
4. Urbanik C. (red.) Wybrane zagadnienia biomechaniki ruchu człowieka. AWF, Warszawa, 2007.
5. Urbanik C. (red.) Zagadnienia biomechaniki sportu – technika ruchu. AWF, Warszawa, 2003.
6. Urbanik C. (red.) Wybrane zagadnienia biomechaniki sportu. Wydawnictwo BK, AWF, Warszawa, 2001.