Biomechanika

Wybierz własny kierunek studiów, a następnie odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu, aby uzyskać informacje o przedmiocie:

  • Treści programowe – tematyka wykładów i/lub ćwiczeń oraz literatura
  • Warunki zaliczenia – jakie elementy składają się na zaliczenie (obecności, dodatkowe prace, forma zaliczenia, bonusy)