Do pobrania

Poniżej znajdują się linki do materiałów z treściami zawartymi w prezentacjach wyświetlanych podczas zajęć. Należy pamiętać, iż materiał ten jest minimum wymaganym na zaliczenie, który należy uzupełnić o wiedzę zdobytą na zajęciach oraz na podstawie własnej pracy z podaną literaturą.

2. STRUKTURA MOTORYCZNOŚCI 
Literatura podstawowa [11 s. 63-71, 13 s. 9-15]
Literatura uzupełniająca [15 s. 7-48]

3. SIŁA JAKO KONDYCYJNA ZDOLNOŚĆ MOTORYCZNA
Literatura podstawowa [16 s. 209-218]

Literatura uzupełniająca [5 s. 8-9, 9 s. 196-201]

4. WYTRZYMAŁOŚĆ JAKO KONDYCYJNA ZDOLNOŚĆ MOTORYCZNA
Literatura podstawowa [10 s. 9-22, 18 S. 106]

Literatura uzupełniająca [6 s. 8-9, 9 s. 226-230]

5. SZYBKOŚĆ I ZWINNOŚĆ JAKO KOMPLEKSOWE ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE

Literatura podstawowa [16 s. 271-274]
Literatura uzupełniająca [9 s. 216-218]

7-8. KOORDYNACYJNY OBSZAR MOŻLIWOŚCI RUCHOWYCH

 • Literatura podstawowa [12 s. 18-25]
 • Literatura uzupełniająca [4 s. 20-40]

9-10. METODY POMIARU POTENCJAŁU MOTORYCZNEGO CZŁOWIEKA
Testy sportowo-motoryczne. Kryteria wiarygodności testów i ich klasyfikacja. Ogólne założenia metodyki testowania i uwagi krytyczne o metodzie testowej. Testy aparaturowe i komputerowe.

 • Literatura podstawowa [8 s. 189-209]
 • Literatura uzupełniająca [3 s. 9-29, 9 S. 144-167]

11. DIAGNOZA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Literatura podstawowa [1, 2]
Literatura uzupełniająca [9]

 


LITERATURA PODSTAWOWA

 1. Drabik J.: Mierzenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. AWF Gdańsk 1997.
 2. Eurofit – Europejski Test Sprawności fizycznej. AWF Kraków. Przekł. z ang.: H. Grabowski i J. Szopa . 1989.
 3. Grabowski H. (red.): Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej. AWF Kraków 1996, Wydawnictwo
 4. Skryptowe nr 136, 9-29 i 71-85.
 5. Juras G, Waśkiewicz Z. Czasowe, przestrzenne oraz dynamiczne aspekty koordynacyjnych zdolności motorycznych. AWF Katowice, 1998.
 6. Komi P.V., Tesch P.: Struktura mięśnia a zmęczenie podczas wysiłku. Sport Wyczynowy 1981, 8-9.
 7. Kozłowski S., Nazar K. Beztlenowe i tlenowe procesy metaboliczne w pracujących mięśniach – koncepcja progu beztlenowego. Sport Wyczynowy1983, 8-9.
 8. Osiński W. (red.): Motoryczność człowieka – jej struktura, zmienność i uwarunkowania. AWF Poznań, 1993 (1996), 39-63.
 9. Osiński W. (red.): Pomiar w badaniach nad motorycznością człowieka. W: Osiński W. (red.) Motoryczność człowieka – jej struktura zmienność i uwarunkowania. AWF Poznań, 1996, 189-209.
 10. Osiński W. Antropomotoryka. AWF Poznań, 2003.
 11. Raczek J.: Wytrzymałości dzieci i młodzieży. RSMSzKFiS Warszawa 1991.
 12. Raczek J.: Koncepcja strukturalizacji i klasyfikacji motoryczności człowieka. W: Osiński W. (red.) Motoryczność człowieka – jej struktura zmienność i uwarunkowania. AWF Poznań, 1996, 63-71.
 13. Raczek J., Mynarski W., Ljach W.I.: Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych. AWF Katowice, 2002.
 14. Raczek J. Antropomotoryka. Teoria motoryczności człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa 2010.
 15. Sozański H., Witczak T.: Trening szybkości. SiT Warszawa, 1981.
 16. Szopa J., Mleczko E., Żak S.: Podstawy antropomotoryki. PWN, Warszawa – Kraków 1996, 144-211.
 17. Ulatowski W.: Teoria sportu. W: Trening. Kwartalnik Metodyczno – Szkoleniowy. Warszawa 1992, 1 (13), 209-218.
 18. Zając A., Wilk M., Poprzęcki S., Bacik B. Współczesny trening siły mięśniowej. AWF Katowice 2009.
 19. Żarek J.: Wytrzymałość w sporcie. Wyd. Skryptowe AWF Kraków 1990, 106.