Treści programowe

Wykład

1 Przedmiot, cel i zadania biomechaniki i ergonomii

2-3 Modelowanie, rodzaje modeli, modele matematyczne w naukach biologicznych. Rola wielowymiarowego opisu rzeczywistości. Modelowanie a rzeczywistość – wady i zalety.

4-5 Właściwości aparatu ruchowego: strukturalne właściwości biernego aparatu ruchu, strukturalne właściwości czynnego aparatu ruchu, funkcjonalne właściwości aparatu ruchu, informacyjne czynniki warunkujące rezultat ruchowy.

6-7. Odkształcenia tkanek. Dostosowanie biernego układu ruchu do przenoszenia obciążeń.

8-9. Metody biomechaniczne stosowane w ergonomii.

10-11. Krytyczne podejście do wytycznych stosowanych w literaturze. (zakresy kątów w stawach, obciążenia poszczególnych części ciała, maksymalne obciążenie kręgosłupa.

12. Wpływ czynników mechanicznych na człowieka. (np. wibracje, przyśpieszenie).

13. Przestrzeń pracy

 

Ćwiczenia

1 Wstęp do biomechaniki i ergonomii

2 Pozycja ciała, wyznaczanie przestrzeni roboczej

3-4 Czynniki warunkujące zachowanie pozycji ciała

5-7 Obciążenia narządu ruchu 

 Grupa A  Grupa B
 8 Siły, momenty sił i popędy sił mięśniowych.  8 Siły, momenty sił i popędy sił zewnętrznych
 9 Siły, momenty sił i popędy sił zewnętrznych   9 Nowoczesne metody oceny struktury ruchu
 10 Nowoczesne metody oceny struktury ruchu  10 Siły, momenty sił i popędy sił mięśniowych.
11-12 Analiza ruchu 11-12 Analiza ruchu
13 Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru 13 Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru

Literatura podstawowa:

  1. Bober T. Biomechanika. Wybrane zagadnienia. wyd. III. i IV. AWF Wrocław, 1986, 1993
  2. Błaszczyk J. Biomechanika kliniczna. PZWL Warszawa, 2004
  3. Bober T. Biomechanika chodu i biegu., Studia i Monografie, AWF Wrocław, 1986
  4. Bober T. Zawadzki J. Biomechanika układu ruchu człowieka. AWF Wrocław, 2003
  5. Wykowska M. Ergonomia jako nauka stosowana, AGH Kraków, 2009

Literatura uzupełniająca:

  1. Doński D. Biomechanika ćwiczeń fizycznych., Sport i Turystyka, Warszawa, 1963
  2. Król H. Kryteria doboru i oceny ćwiczeń doskonalących technikę sportową. AWF Katowice, 2003
  3. Górska E. Ergonomia projektowanie, diagnoza, eksperymenty. Politechnika Warszawska, Warszawa,2002
  4. Gedliczla Adam i wsp. Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej. CIOP, Warszama 2001
  5. Złowodzki M i wsp. Ergonomia pracy biurowej. PAN Kraków, 2004